DOCTORS IN NAGDA

Dr. AGRAWAL, MAHESH KUMAR

Dr. (Mrs) AGRAWAL, TEENA

GURUDWARA ROAD, JAGDALPUR BASTAR (C.G.)494001

Dr. BHAKAT, CHANDRA SHEKHAR

1, ESI COLONY, BIRLAGARAM,

NAGDA (M.P.) 456 331

R-247867

Dr. CHANDRA (SAXENA), RAJEN R.

42/2, GRASIM STAFF COLONY, BIRLA GRAM, NAGDA (M.P.)

456 331

Dr. BHINDIA, JAGDISH

Dr. (Mrs) BHINDIA, DAMYANTI

52, JAWAHAR MARG. OPP. KIRAN TSLKIES, NAGDA (M.P.) 456 335

M-9425458856

Dr. CHATURVEDI, RADHA CHARAN

62/2, GRASIM STAFF COLONY, BIRLAGRAM, NAGDA (M.P.) 456 331

R-247200, M-927237574

Dr. CHAWDA, J.C.

63, ARTI SONOGRAPHY, JAWAHAR MARG, NAGDA (M.P.) 456 331

R-242518

Dr. CHAWLA, SHRI CHAND

H.NO. 82/10, JAWAHAR MARG,

NAGDA (M.P.) 456 331

Dr. CHOUDHARY, SHAILESH

Dr. (Mrs) CHOUDHARY, SHEELA

D-1, ESI HOSPITAL, NAGDA (M.P.)

Dr. CHOUDHARY, SUNIL KUMAR

102, PRAKASH NAGAR COLONY,

NAGDA (M.P.) 456 335

Dr. DOSHI, JINESH

Dr. (Mrs) DOSHI, MANISHA

4/4, GRASIM STAFF COLONY, BIRLAGRAM, NAGDA (M.P.) 456 331

M-9425986694, M-9425986694

Dr. JAIN, ANISH KUMAR

Dr. (Mrs) JAIN, RASHMI

81/3, GRASIM STAFF COLONY, BIRLA GRAM, NAGDA (M.P.) R-247200, M-9827212084

Dr. TAWAR, MOHIT

Dr. (Mrs) TAWAR, SONALI

64/5, GRASIM STAFF COLONY, BIRLAGANJ, NAGDA (M.P.)

456 331

Dr. DUBEY, ANIL

79, Ram Sahay Marg, Nagda

M-9425458873

Dr. GEHLOT, ANITA

2/8, CHEMICAL STAFF COLONY, BIRLA GRAM, NAGDA (M.P.)

Dr. GANGRADE, RAJESH

E.S.I. HOSPITAL CAMPUS, OPP. PETROL PUMP BIRLAGRAM, NAGDA

Dr. GUDIPADU, VENKATA RADHA K.M.

E.S.I. HOSPITAL, INGORIA ROAD,

NAGDA (M.P.) 456 331

Dr. GUPTA, NARENDRA KUMAR

D-1, JAWAHAR MARG, BIMA COLONY, NAGDA (M.P.) 456 331

Dr. JAJOO, D.D

2231, GHARGAWA COLONY,

NAGDA (M.P.) 456 335

Dr. KHAIRWAR, AKSHAY KUMAR

14/3, CHEMICAL STAFF COLONY, BIRLAGRAM

NAGDA (M.P.) 456 331

Dr. LAGHATE, (Mrs) MADHURI

38, JAWAHAR MARG, NAGDA (M.P.) 456 331

M-9826246885

Dr. MALANI, CHANDMAL

5, BIRLAGRAM MARKET, NAGDA (M.P.) 456331

R-246073

Dr. LAHIRI, VINOD

Dr. (Mrs) LAHRI, VIDYA

KIRAN TALIKES, NAGDA (M.P.)

M-9425916644

Dr. NAGDA, HEMANT

91, SUBHASH MARG, KHACHROD 456224

M-9826031064

Dr. NAHAR, MAHENDRA KUMAR

INDU BHAI PARESH MEMORIAL HOSP. NAGDA (M.P.) 456 335

M-9425458994

Dr. PARMAR, SHAILENDRA SINGH

15/4, STAFF COLONY, BIRLAGRAM,

NAGDA (M.P.) 456 331

Dr. NIDARIYA, RAJU

G/145, BIRLAGRAM, NAGDA (M.P.) 456 331

Dr. SHAHNI, GURCHARAN SINGH

INDUBHAI PAREKH MEMORIAL HOSP. NAGDA (M.P.) 456 335

Dr. SHARMA, ANANT

256, SHARMA NURSING HOME, JAWAHAR MARG, NAGDA (M.P.)

456 335

Dr. SHARMA, GHANSHYAM

INDU BHAI PAREKH MEMORIAL HOSP. BIRLAGRAM, NAGDA (M.P.) 456 331

Dr. SHARMA, SATYA NARAIN

SHARMA NURSING HOME, 256 JAWAHAR MARG NAGDA (M.P.)

456 335

Dr. SHUKLA, RAJENDRA PRASAD

2, ESI COLONY, BIRLAGRAM,

NAGDA (M.P.) 456 331

Dr. SINGHAL, SURESH CHANDRA

SINGHAL CLINIC, NR. DAC SCHOOL, NAYA BAZAR, GWALIOR (M.P.)

474 009

Dr. SODANI, MADAN

78/6, G.M. QTRS. GRASIM STAFF COLONY, NAGDA (M.P.) 456 331

M-9425394212

Dr. SONAR, DINANATH R.

GRASIM JANSEVA HOSP., BIRLAGRAM, NAGDA (M.P.) 456 331

R-246093

Dr. TILLOO, AJIT

INDUBHAI PAREKH MEMORIAL HOSPITAL, BIRLAGANJ, NAGDA

R-246174

Dr. WATWA, B.C.

INDUBHAI PAREKH MEMORIAL HOSPITAL, BIRLAGANJ, NAGDA