DOCTORS IN KARELI

Dr. GUPTA, RAM KUMAR

MAIN ROAD, KARELI (M.P.) 487 221

C-270080, M-9425467598

Dr. NEMA, SANTOSH KUMAR

KARELI (M.P.) 487 221

Dr. KANKARIYA, A.K.

SUBHASH GANJ, KARELI (M.P.)

C-270111

Dr. SONI, BASANT KUMAR

ABHILASHA, KARELI (M.P.)

487 221

Dr. SONI, VISHWANATH

D.B. MEMORIAL HOSPITAL, RAM WARD, KARELI-487 221, DIST. NARSINGHPUR

R-220059, M-9425168979

Dr. (Mrs) KANKARIYA, PREMLATA

SUBHASH GANJ, KARELI (M.P.)

C-270111