DOCTORS IN DHAMNOD

Dr. GUPTA, MOHAN

C.H.C. DHARAMPUR, DIST. DHAR (M.P.)

454 449

DR. JIRATI, DHEERAJ

Dr. (Mrs.) JIRATI, PRAJKTA

SUMAN HOSPITAL, A. B. ROAD,

DHAMNOD DIST. DHAR M.P. 454 552

R-233228, C-222136, 222136

Dr. KHARE, PRAMOD

Dr. (Mrs) KHARE, VANDANA

HOSP. CAMPUS, DHAMOD, DIST. DHAR (M.P.) 454 552

Dr. (Mrs) KANUNGO, SANDHYA

KANUNGO HOSP. A.B. ROAD, DHAMNOD, DIST. DHAR (M.P.) 454 552

Dr. (Mrs) JAIN, SUREKHA

GOVT. HOSP. DHAMOD, DIST. DHAR (M.P.)454 552

Dr. MAHAJAN, NAVNEET

A.B. ROAD, DHAMOD, DIST. DHAR (M.P.)

454 552

Dr. MINDA, SUBHASH

GOVT. HOSP. DHAMOD, DIST. DHAR (M.P.)

Dr. PATIDAR, BAIJNATH

APPOLO HOSPITAL, DHAMNOD, DIST. - DHAR MADHYA PRADESH

Dr. PATIDAR, RAMESH

Dr. (Mrs) PATIDAR, PRITI

SUSHILA BHAWAN, A.B. ROAD,

DHAMOD, DIST. DHAR (M.P.)

Dr. PATIDAR, RANCHHOD

APPOLO HOSPITAL, A B ROAD, DHAMNOD,

DIST. DHAR (M.P.)

Dr. PATIDAR, SANJAY

C/O PRITI HOSP. A.B. ROAD,

DHAMOD, DIST. DHAR (M.P.) 454 552

Dr. PATIDAR, SHANKAR LAL

PATWA COLONY, DHAMOD, DIST. DHAR (M.P.)

Dr. PATIDAR, SITARAM

RAJWADA CHOWK, DHAMOD, DIST. DHAR (M.P.)

Dr. PATIDAR, VISHNU KUMAR

Dr. (Mrs) PATIDAR, GARGI

SHRI SHANKAR HOSPITAL A.B. ROAD,

DHAMNOD, DIST. DHAR (M.P.) 454 552

C-224426

Dr. SHARMA, (Mrs.) KAMNA

VYANKATESH NURSING HOME, RESURCH CENTRE, A. B. ROAD, DHAMNOD DIS.DHAR M.P

R-280160, C-222428

Dr. SAXENA, ASHOK

GOVT. HOSP. DHAMOD, DIST. DHAR (M.P.) 454 552

Dr. KIYAWAT, PRAKASH CHANDRA

GOVT. HOSP. DHAMOD, DIST. DHAR (M.P.)454 552

Dr. KANUNGO, RAVINDRA

KANUNGO HOSP. A.B. ROAD, DHAMNOD, DIST. DHAR (M.P.) 454 552