DOCTORS IN BETUL

Dr. AGRAWAL, J.L.

CIVIL LINES, BETUL (M.P.) 460 001

Dr. AGRAWAL, MAN MOHAN

BETUL GANJ, BETUL - 460 002 (M.P.)

R-230456, C-234623

Dr. ARGAL, A.S.

MAIN HOSPITAL CAMPUS, BETUL (M.P.)460 6001

Dr. AZAD, PRAHALAD KUMAR

AZAD PALACE, 15/82, NEAR L.F.H.S. SCHOOL CHANDRA SHEKHAR WARD, SADAR, BETUL(M.P.)

R-320195, C-9827014004

Dr. BARANGA, ASHOK

KOTHI BAZAR, BOSE PURA, BETUL (M.P.)460 001

R-236225

Dr. CHORASIA, NARAYAN DAS

MAIN HOSPITAL BETUL, MADHYA PRADESH

Dr. BADWE, RAMESH

Dr. (Mrs) BADWE, NISHA

MAIN HOSP. BETUL (M.P.) 460 001

Dr. BARASKAR, P.S.

S.G.M. GENERA & NETRA JYOTI CHIKITSALYA NEAR HAMALPURA RAMKRISHNA CHOWK BETUL

Dr. CHOUBEY, GHANSHYAM P.

Dr. S. QR. ELGIN HOSP. CIVIL LINES,

JABALPUR, 482001

Dr. DAWANDE, S.M.

KOTHI BAZAR, THANA ROAD, BETUL (M.P.)460 001

Dr. DESHMUKH, RAJENDRA

THANA ROAD, KOTHI BAZAR, BETUL (M.P.)460 001

Dr. GADEKAR, YOGESH

ITARSI ROAD, SADAR, BETUL (M.P.)

460 001

Dr. KHANDELWAL, SATISH

SHIVAJI NAGAR, KOTHI BAZAR, BETUL (M.P.)460 001

Dr. KHARATE, SANDHYA RANGARI

F - 4, HOSPITAL CAMPUS, DIST. HOSPITAL,BETUL - 460 001 (M.P.)

R-232610, C-232610

Dr. LASHKARE, D.C.

CIVIL LINES, BETUL (M.P.) 460 001

Dr. KUMAR, PRADEEP KUMAR

Dr. (Mrs) KUMAR, RASHMI

12, L.I.G. HOUSING BOARD COLONY, CIVIL LINES, BETUL (M.P.) 460 001

Dr. LASHKARE, MANISH

Dr. (Mrs) LASHKARE, NAMEETA

LASHKARE HOSPITAL, CIVIL LINES,

BETUL (M.P.) 460 001

Dr. MADAN, (Mrs.) ANITA

CHIRANJEEV CHILD CARE HOSPITAL,

BETUL GANJ, BETUL - 460 001 (M.P.)

R-232675, C-234675

Dr. MULEY, ASHOK P.

Dr. (Mrs) MULEY, SONALI

AROGYA NIKETAN NURSING HOME,

BETUL (M.P.) 460 001

R-2462

Dr. NAGLE, WITTHAL RAO

NEAR L.F.H.S. SADAR, BETUL (M.P.)

R-238111, C-238111

Dr. MAHOR, OM PRAKASH

TIKARI LINE ROAD, SADAR, BETUL (M.P.)460 001

Dr. MULEY, KU. S.

AROGYA NIKETAN NURSING HOME,

BETUL (M.P.) 460 001

Dr. PANDEY, ANIL KUMAR

JAIL CAMPUS, BETUL, MADHYA PRADESH

R-9425002530, C-230530

Dr. RATHOUR, M.L.

MAIN HOSPITAL CAMPUS, BETUL (M.P.)460001

Dr. POPALI, I.P.S.

NEAR PRIMARY SCHOOL, BETUL GANJ, BETUL (M.P.) 460 001

R-2625

Dr. (Mrs.) SAHU, KIRTI

PLOT NO. 34, CHIRAYU CHILDRENS HOSPITAL,HAHAVIR WD, LINK ROAD TIKARI, BETUL, M.P.

R-94253 304228, C-230600, 230600

Dr. SAHU, DEEP KUMAR

PLOT NO. 34, CHIRAYU CHILDRENS HOSPITAL,HAHAVIR WD, LINK ROAD TIKARI, BETUL, M.P.

R-94253 304228, C-230600, 230600

Dr. SARYAM, GOPAL

M I G - 3, HOUSING BOARD COLONY, SADAR, BETUL

C-9425381960, 9425381960

Dr. SHRIVASTAVA, ARUN

GOVT. QR. SADAR, NEAR SUDHAR NYAS COMPLEX, BETUL (M.P.)

Dr. SHRIVASTAVA, V.K.

MAIN HOSPITAL CAMPUS,

BETUL (M.P.) 460 001

Dr. TRIVEDI, ANOOP KUMAR

SHARDA NAGAR, NEAR KAMANIA GATE, KOTHI BAZAR, BETUL

Dr. VERMA, CHANDRA GOPAL

NEAR KANTI SHIV CINEMA, BETUL GANJ,BETUL (M.P.) 460 001

Dr. YADAV, OM PRAKASH

DISTT. HOSPITAL, BETUL,

R-241150

Dr. YADAY, UMESH CHANDRA

MP/1500/2/14/36794/94-95/L

MAIN HOSPITAL CAMPUS,

BETUL (M.P.) 460 001

Dr. SARYAM, (Mrs.) BHARTI

M I G - 3, HOUSING BOARD COLONY, SADAR, BETUL (MADHYA PRADESH)

C-9425381960, 9425381960

Dr. SHRIVASTAVA, (Mrs) MAMTA

MAIN HOSPITAL, BETUL

(M.P.) 460 001