DOCTORS IN BADWANI

Dr. AGRAWAL, MAHESH

17, SAINATH COLONY, BARWANI

451 551

R-222700, C-222701, M-9425087465

Dr. BANODHA, SHIVPAL

PRIMARY HELTH CENTRE, BARHMAN GAON, DIST. BARWANI 451 660

Dr. BAGHEL, (MS) LAXMI

VILLAGE-DHOLIYA,

TAH. KUKSHI, DIST. DHAR M.P.

C-9425088915

Dr. BARFA, PRAKASH CHANDRA

2/29, SAINATH COLONY, BARWANI (M.P.) 451 551

R-22398, C-222025, M-9425087568

Dr. BHARGAVA, SURENDRA

T. B. WARD CAMPUS, DIST. HOSPITAL, BARWANI 451 551

R-9893099116, M-9425363812

Dr. BHATIA, HARCHARAN SINGH

DIST. HOPITAL, BARWANI 451 551

M-9826498388

Dr. DUDVE, RATAN SINGH

CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER ,

BARWANI - 451 551,

R-222056

Dr. (Mrs) GUPTA, NEETI

DIST. HOSPITAL, BARWANI 451 551

R-222581, M-94254-70866,

M-94250-87718

Dr. GUPTA, PRAMOD

DIST. HOSPITAL, BARWANI 451 551

R-222581

M-94254-70866, M-94250-87718

Dr. GURJAR, MANOJ

ASHAGRAM HOSPITAL, BARWANI

R-9425981620, C-202514

M-94254-15260

Dr. JAISWAL, R.K.

DISTRICT HOSPITAL,

KHARGONE (M.P.)

Dr. BASER, SURESH KUMAR

SUKHVILAS COLONY, ASHAGRAM ROAD, BARWANI M.P.

R-9926488676

Dr. BHARGAVA, VINOD KUMAR

DIST. HOSPITAL, BARWANI 451 551

C-222025, M-9893204542

Dr. CHOYAL, RAMESH CHANDRA

DIST. HOSPITAL, BARWANI 451 551

R-224019, C-222345,

M-94259-81958

Dr. GUPTA, MOHAN MADANLAL

C/O DISTT. HOSPITAL, KHARGONE

R-222215, C-222185

M-9424056556

Dr. GUPTA, RAM NARAYAN

X-RAY CLINIC, M.G. MARG, BARWANI

R-222229, C-222119

M-9301252506

Dr. JAIN, RAJESH

W J W CAMPUS, DISTT. HOSPITAL,

BARWANI (M.P.) 451 551

R-222544, C-222025

M-94250-90667

Dr. KHAN, USMAN

149, DEVI SINGH MARG,

BARWANI M.P.

R-22341

Dr. MAHAJAN, NATWAR

SUDHA CLINIC, M.G. ROAD,

BARWANI (M.P.) 451 551

Dr. KHANGAR, BANNALI LAL

23, JAIL ROAD, BARWANI (M.P.) 451 551

R-223079, M-94254-77651

Dr. MAIRIA, DEEPAK

91, DEVI SINGH MARG, BARWANI (M.P.)

451 551

R-222722, M-94250-90431

Dr. MALVIYA, KAILASH

DIST. HOSPITAL, BARWANI

R-222528, C-222025

M-94250-90747

Dr. MEHTA, SAMARTH

19A, VANDANA NAGAR, INDORE (M.P.) 451551

Dr. MAKWANA, JAIRAM

DIST. HOSPITAL, BARWANI (M.P.) 451 551

R-22031, C-22025

Dr. MALVIYA, RAJENDR

Dr. (Mrs) MALVIYA, REKHA

94, HOUSING BORD COLONY,

BARWANI (M.P.) 451 551

Dr. MODI, MADAN MOHAN

26 B, SAINATH COLONY, BARWANI (M.P.) 451 511

Dr. NEEMA, SHYAM

SUKH VILAS COLONY, BEHIND OLD MALARIAOFFICE, BARWANI (M.P.) 451 551

C-222186, M-9725087509

Dr. PALOD, RADHE SHYAM

DIST. HOSPITAL OMPOUND, BARWANI (M.P.) 451 551

R-222890, M-94250-89973

Dr. PARIKH, BABULAL

PARIKH CLINIC, BARWANI 451 551

R-251107, C-9893251107

Dr. PAWAR, MANNALAL

MED. OFF. P.H.C., JHULWANIA,

BARWANI (M.P.) 451 551

Dr. NIMADE, VIJAY KUMAR

57, MAHATMA GANDHI ROAD, BARWANI (M.P.)451 551

Dr. PANDIT, JAI PRAKASH

Dr. (Mrs) PANDIT, GAYATRI

CIVIL HOSPITAL, ANJAD, BARWANI (M.P.)451 551

R-253041, C-253140, 253140

Dr. PATEL, PURNIMA

MANDWADA (MUDIYA PURA) TEH- THIKARI

BARWANI (M.P.) 451 556

Dr. PORWAL, PRADEEP KUMAR

DIST. HOSPITAL, BARWANI (M.P.) 451 551

R-224944, C-222025

M-9893473401

Dr. SHARMA, (Mrs) KANTA

5 - MAHAVEER NAGAR, KANADIYA ROAD,

INDORE (M.P.)

Dr. (Mrs) SAXENA, MANISHA

T.B. WARD CAMPUS, BARWANI (M.P.) 451 551

R-222720

M-9893468688

Dr. SHARMA, ARUN KUMAR

DIST. HOSPITAL, BARWANI

R-222651, C-222812

M-94250-90780

Dr. VADNERE, LAXMI NARAYAN

ANJAD, DIST. BARWANI (M.P.) 451 551

R-251075, M-98933-51075

Dr. YADAV, JAGDISH CHANDRA

VIVEK ULTRA SCAN SONOGRAPHY & X-RAY, 11/1O, M.G. MARG, BARWANI

R-222116, C-222765

M-09425087511

Dr. VISHANAR, ARVIND

SUKHVILAS COLONY, BARWANI

Dr. YADAV, PRAKASH CHANDRA

13, HOUSING BOARD COLONY, BARWANI 451 551

R-222219, C-222219,

M-94250-87551

Dr. SAXENA, BHUSAN KUMAR

T.B. WARD CAMPUS, BARWANI

R-222720, M-9893468688